توضیحات کامل :

پاورپوینت طرح توجیهی تولید در و پنجره PVC

 

چکیده:

پاورپوینت طرح توجیهی تولید در و پنجره PVC می باشد كه یك واحد تولیدی (Poly Vinyl Choloride) محصول مورد نظر، در و پنجره های پی وی سی در این زمینه، علاوه بر محصولات فوق می تواند به تولید سقف های كاذب، پارتیشن و …. (از جنس پی وی

سی) اقدام نماید . همچنین لازم به ذكر است كه این در و پنجره های تولیدی به همراه شیشه م یباشد . چرا كه سیل كردن در و پنجره های پی وی سی بسیار با اهمیت می باشد لذا می بایست این محصولات به همراهشیشه تولید گردند.

می باشد كه در این قسمت PVC همانطور كه قبلاٌ نیز اشاره شد، محصول مورد نظر در و پنجره هایی از جنس به تشریح بیشتر این محصول پرداخته خواهد شد.

چنانكه می دانیم پنجره یكی از عوامل مهم در تولید بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان است . انرژی انتقالی توسط پنجره از نوع انتقال هدایتی، تشعشعی و نفوذ هوای خارج می باشد . روش های جدید ساخت پنجره عوامل شرح داده شده فوق را تحت كنترل در آورده و نتیجتاً از اتلاف انرژی ب ی مورد ساختمان جلوگیری می نماید. نكته مهم در انتقال نور در حد شفافیت آن همراه با صرفه جویی در انتقال حرارت محیط خارج وداخل و همچنین زیبایی آن است.

پنجره ها عمدتاٌ با ضریب انتقال حرارت اكتسابی و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص م ی شوند. سایر مشخصات پنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نیز در مرغوبیت پنجره مهم می باشد. نقش پنجره در بار سرمایشی به مراتب بیشتر از بار گرمایشی است چون در بار گرمایشی انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتق ال هدایتی است در صورتی كه در بار سرمایشی انتقال حرارت علاوه بر نوع هدایت آن شامل انتقال تشعشعی نیز می شود. پنجره های بسیار جدید قادرند كه با تغییر وضعیت خود انرژی اكتسابی تشعشعی را در فصول سرد به داخل محیط خانه انتقال و در نتیجه در انرژی مصرفی ساختمان ها صر فه جویی به عمل آورند . این پنجره ها

علاوه بر اینكه در صرفه جویی انرژی مؤثر هستند باعث می شوند كه دیگر احتیاجی به نصب وسایل گرم كننده در زیر پنجره جهت جلوگیری از كوران، نفوذ هوای خارج به داخل و انتقال هوای سرد از جدار شیشهبه داخل نباشد.

به طور كلی پنجره ها به صورت یك، دو و سه جداره تولید می شوند. در كشورهای صنعتی پنجره دو جداره بیشترین مصرف را دارد و در سایر كشورها عمدتاٌ پنجره ها از نوع یك جداره می باشند كه امروزه در كشور ما نیز جهت صرفه جویی انرژی مطابق اعلام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور م ی بایست از شیشه های دو جداره استفاده گردد .