توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ورزشگاه آشیانه پرنده پکن

 

این فایل شامل بخش های زیر است

موقعیت ورزشگاه

ویژگی ورزشگاه

تحلیل سازه

جنس مصالح بکاررفته در بنا

پوشش سقف

پلان و....