توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت آسیب شناسی روانی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 242

◦رشته ای که با ماهیت و شکل گیری رفتار ، افکارو احساسات نا بهنجار سرو کار دارد ◦ آسیب شناسی روانی و پرداختن به آن نیازمند ظرفیت روانی و شخصی بالائی است.

فهرست مطالب

•فصل اول:ملاحظات تاریخی و علمی

—فصل دوم:پارادایمهای کنونی در آسیب شناسی و درمان

•فصل سوم:طبقه بندی و تشخیص

•فصل چهارم:روشهای سنجش بالینی

•فصل پنجم:اختلالات اضطرابی

•فصل ششم:اختلالات جسمانی شکل و گسستی

•فصل هفتم:اختلالات روانی فیزیولوژیایی و تندرستی