توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 289

شناسنامه درس

اصول برنامه ريزي آموزشي

نام رشته: علوم تربيتي، گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

پيش نياز : مقدمات برنامه ريزي آموزشي

در وضعيت منابع درسي رشته علوم تربيتي جهت درس اصول برنامه ريزي آموزشي دو منبع منظور شده است تحت عنوان :

فرايند برنامه ريزي آموزشي ؛ مؤلف يا مترجم : يونسكو ؛ مترجم : فريده مشايخ

برنامه ريزي آموزشي چيست ؟ . مؤلف : فيليپ كومز؛ مترجم : محمّد برهان منش

كه ابتدا اسلايدهاي خلاصه محتواي منبع اول و در ادامه منبع دوم آمده است .

فهرست مطالب

بخش نخست : آموزش در اجتماع در حال توسعه

بخش دوم : پيش بايستهاي برنامه ريزي آموزشي

بخش سوم : تشخيص كژيها و كاستيهاي نظام آموزشي

بخش چهارم : چگونگي تدوين و استفاده از شاخصها در برنامه ريزي آموزش

بخش پنجم : چگونگي تهيه برنامه آموزشي كشور

بخش ششم : چگونگي اجراي برنامه آموزشي كشور و نحوه ارزيابي آن