توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه هنرهای زیبا تهران

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

تاریخچه دانشگاه تهران

ورودی های دانشگاه تهران

دسترسی های دانشگاه تهران

دانشکده های دانشگاه تهران

دانشکده هنرهای زیبا

رشته های دانشکده هنرهای زیبا

تحلیل سایت پلان

تحلیل پلان

پلان طبقات

دیاگرام فضایی تمام طبقات

تصاویر از فضاهای داخلی و خارجی و....