توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه امام صادق (ع)

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت بنا

مساحت دانشگاه

سایت پلان دانشگاه

بررسی نمای دانشگاه

نورگیری ساختمان

ورودی  های دانشگاه 

تحلیل پلان+ دیاگرام پلان طبقات

جانمایی فضاها در پلان 

بررسی حجره دانشجویان 

مقطع

پلان

و....