توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه سه گوش علوم انسانی و ادبیات اهواز

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت دانشگاه 

بررسی نمای دانشگاه

مساحت دانشگاه

ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک 

ورودی دانشگاه

ابعاد سازه دانشگاه

پلان طبقات

دیاگرام فضایی 

و....