توضیحات کامل :

فایل پی دی اف خلاصه جزوه ایستایی(استاتیک) همراه با مثال های حل شده در هر فصل ، در حجم 48 صفحه.

 

سرفصل ها:
فصل اول: اصول ایستایی
فصل دوم: سیستم های نیرو
فصل سوم: اجسام صلب
فصل چهارم: تعادل اجسام صلب
فصل پنجم: اتصالات و تکیه گاه ها
فضل ششم: تحلیل سازه