توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 234

نام منبع و مؤلفین : روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ، محمدرضا سرمدی وحمیدرضا حاتمی

انتشارات دانشگاه پيام نور 1384

روابط انسانها از آغاز تمدن بشر وجود داشته و پیوسته همراه سیستمهای گسترده اقتصادی و اجتماعی یک نظام روابط انسانی موجود بوده است. اما از نظر علمی دانش روابط انسانی ،پدیده ای جدید و تازه بشمار می رود.

تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی

Øمدیریت در دوران سومریها

سازمان ملوک الطوایفی ، وسیله حفظ نظام اجتماع بود.

بواسطه تدوین قوانین اور بدست اور-انگورو دونگی بنام”شمش“خدای بزرگ، حمورابی قانون نامه معروف خود را استخراج و به یادگار گذاشت.

در قانون سومری از روابط بازرگانی سخن رفتهاست .

مجالس محاکمه و داوری در معبدها تشکیل می شد.

Ø مصر قدیم

درمصر قدیم قوانین مدنی و جنایی بسیارترقی کرده بود.

قدیمی ترین سند قانونی جهان درباره “ ارث ” به محکمه تسلیم شده است .

از سلسله سلاطین باستانی مصر،در حدود هزارو سیصد سال قبل از میلاد نوشته هایی بر روی پاپیروس بدست آمده که طرز تفکر مدیریت آن زمان را روشن می سازد .

كتاب حاضر به منظور تدريس درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی در پنج فصل :

Ø تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی

Ø ساختار روابط انسانی در مدیریت

Ø ارتباطات ،اهمیت و ماهیت آن

Ø تئوریها و نظریه ها

Ø نقش گروه در سازمان و جایگاه آن در روابط انسانی

تاليف شده است .